Nové kroje


Fotodokumentace z průhěhu zhotovení nových krojů pro CM Notečka

Texty k novým krojům
Staré kroje z Městského muzea a galerie Břeclav
Historické fotografie z charvátského Podluží
Výběr dostupných materiálů v prodejnách
Nakoupený materiál na kroje, boty a kloboučky
Zkouška u paní švadleny
Detaily nových krojových součástí
Hotové kroje
Nové kroje pro kluky 2015